Jelen i Poslanik a.s.

Jednoga dana Allahov Poslanik, s.a.v.s., je šetao jednim poljem kada mu se odjednom obrati glas jelena:

-O, Allahov Poslaniče!

Rahmet Pejgamber, s.a.v.s., mu priđe i reče:

-Šta želiš?

Jelen je bio svezan, a pored njega se nalazio lovac koji je spavao. Pokazavši mu svoje i stanje lovca, jelen reče:

-O, Pejgambere blage naravi, ovaj lovac me je natjerao u zamku.U onoj

planini imam dva mladunca, molim te, odveži mi noge da odem da ih

podojim i da se vratim.

Resulullah, s.a.v.s., reče:

-Ako te odvežem, ponovo ćeš doći, zar ne?

Jelen reče: 

-Da, doći ću radi Onoga koji te je kao pejgambera poslao!

Nakon ovih riječi Allahov Poslanik, s.a.v.s., odveza jelena… On poput

vjetra ode, podoji mlade i vrati se… Crne oči bile su mu pune

zahvale…

Ponovo je ispružio noge u konopac. Allahov Poslanik krenu da ga sveže, međutim, lovac se u tom trenutku probudi. Kada otvori oči i pred sobom ugleda časnog Allahovog Poslanika, on odmah skoči sa mjesta:

-O, Allahov Poslaniče, imaš li kakvu naredbu?

Vlasnik šefata i Rahmet Pejgamber, s.a.v.s., mu reče:

-Kada bi ovog hajvana pustio…

Ne izustivši ni riječi, lovac oslobodi životinju. Spasivši svoju dušu, jelen je trčao kroz polje i izgovarao ovo biserje:

-Svjedočim da je Allah Jedan i da si ti Allahov Poslanik!

84